Szczęść Boże, Sobote 6 Marzec 2021

aktualia

Program uroczystości odpustowych 17 - 20.09.2020

| 25.8.2014, 15:08:14

 

Wielki Odpust w Biezdrowie

 „Wielka tajemnica wiary”

17 - 20.09.2020

 www.parafia-biezdrowo.pl   kancelaria@parafia-biezdrowo.pl

Czwartek 17.09

18.30 - Msza św. i nabożeństwo żałobne na cmentarzu w Wartosławiu

Piątek 18.09

9.00 - odwiedziny u starszych i chorych

18.30 - Msza św. i nabożeństwo żałobne na cmentarzu w Biezdrowie

Sobota 19.09

8.00 - spowiedź dla starszych i chorych

9.00 - Msza św. z Sakramentem Chorych

10.30 - spowiedź dla dzieci

11.00 - Msza św. z nauką i błogosławieństwem dla dzieci

14.00 -19.00 Młodzież przed Cudownym Krzyżem

17.00 -  Msza i nauka dla młodzieży z pielgrzymek

20.00 - Adoracja rodziców i małżonków i Msza św. z procesją maryjną na placu odpustowym

Niedziela Wielkiego Odpustu 20.09.

7.30 i 9.00  Msza wotywna o Krzyżu św.

10.30 - Msza św. w intencji pielgrzymów

12.00 - Suma odpustowa z procesją eucharystyczną

15.00 – Godzina Miłosierdzia

 

 

Pierwszy (drewniany) kościół i parafia w Biezdrowie datuje się na XII wiek.

Krucyfiks z przełomu XV/XVI wieku.

W pierwszą Niedziele po 14 Września w Biezdrowie odbywa się coroczny odpust. W dwa dni sobote i niedziele do biezdrowskiego Sanktuarium przybywają liczni pielgrzymi.

© Parafia Świętego Krzyża i Świętego Mikołaja w Biezdrowie 2021