Szczęść Boże, Piątek 20 Wrzesień 2019

aktualia

Sobota ( 14.9.2019)

SOBOTA ODPUSTOWA PODWYŻSZENIE KRZYŻA ŚW. - POLSKA POD KRZYŻEM

9.00 +27r. Antoni Zofia Chryzostom Skrzypkowiak ++

11.00 - intencja dziękczynna właścicieli i pracowników Spółki GELG za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą dla właścicieli, pracowników i ich rodzin

17.00 - w intencji wszystkich młodych pielgrzymów

20.00 +Jan Gaj Alicja Wladysław Matysiak ZoFia Czesław Bartkowiak

Niedziela ( 15.9.2019)

NIEDZIELA WIELKIEGO ODPUSTU

7.30 +Bronisław Pawlaczyk ++Pawlaczyków i Królów

9.00 + w rśm. Edward Maria Czesław Biedziak Pelagia Bernard Wilk Maria Kazimierz Włodzimierz Brzóska

10.30 - za pielgrzymów

12.00 - suma odpustowa - za parafian

Poniedziałek ( 16.9.2019)

8.00 - za parafian

Wtorek ( 17.9.2019)

18.00 +Piotr Waroś - od siostry z rodziną

Środa ( 18.9.2019)

NOWENNA

18.00 +5r. Bronisława Banachowicz

Czwartek ( 19.9.2019)

17.00 +Maria Kaszkowiak - od Ewy i Franka Pietrasów

Piątek ( 20.9.2019)

18.00 - za ofiarodawców, pielgrzymów, chorych, prześladowanych chrześcijan

- o Boże życie w małżeństwach i rodzinach

- o powstrzymanie bezbożnictwa w naszej Ojczyźnie

+2r. Zenon Malinowski

+Helena Obara - od Lucyny i Krzysztofa Kaczmarków z dziećmi

+Karol Cebernik - od wsp.ółwłaścicieli firm GEBAR i BEDRA

+Jan Prajzner - od córki Jagody z rodziną

+Ireneusz Mleczak - od mieszkańców Wróblewa i Łucjanowa

+Kazimierz Pawlak - od Ireny z rodziną

+Alojzy Szulc - od sołtysów gminy Wronki

+Kazimiera Jessa - od wn. Natalii i wn. Adama z rodziną

+Maria Radzi - od mieszkańców Wierzchocina

+Jan Bonicki - od siostry Heleny z rodziną

+Ludwika Roszak - od Szulczyków i Majchrzaków

+Urszula Bzdręga - od Jacka Satróżnego z rodziną

Sobota ( 21.9.2019)

18.00 +2r. Eugeniusz Franciszek Rybarczyk (im ur.)

Niedziela ( 22.9.2019)

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA

7.30 +Irena Cyryl Pawlaczyk

9.00 - w 18-te urodziny Mateusza i Mai

10.30 +3r. Zygmunt Krzyżaniak

Pierwszy (drewniany) kościół i parafia w Biezdrowie datuje się na XII wiek.

Krucyfiks z przełomu XV/XVI wieku.

W pierwszą Niedziele po 14 Września w Biezdrowie odbywa się coroczny odpust. W dwa dni sobote i niedziele do biezdrowskiego Sanktuarium przybywają liczni pielgrzymi.

© Parafia Świętego Krzyża i Świętego Mikołaja w Biezdrowie 2019