Szczęść Boże, Środe 4 Październik 2023

aktualiaNie możemy zapomnieć o księżach proboszczach tej biezdrowskiej świątyni, a jednoczośnie sanktuarium, ponieważ bardzo wiele zależy od nich, od ich często cichej pracy. To im wiele zawdzięczamy, a myśle, że przede wszystkim zawdzięczają parafianie, którzy zawsze powinni być dumni z powodu przynależności do tej parafii, w której posiadają CUDOWNY KRZYŻ. Radością, a zarazem zapłatą za życie proboszczów jest życie religijne i angażowanie się parafian w życie parafialne.

Na tyle, na ile posiadamy informację o proboszczach parafii św. Krzyża i św. Mikołaja w Biezdrowie, podajemy ich nazwiska.

Proboszczami byli :

Pierwszy (drewniany) kościół i parafia w Biezdrowie datuje się na XII wiek.

Krucyfiks z przełomu XV/XVI wieku.

We Wrześniu w Biezdrowie odbywa się coroczny odpust. W dwa dni sobote i niedziele do biezdrowskiego Sanktuarium przybywają liczni pielgrzymi.

© Parafia Świętego Krzyża i Świętego Mikołaja w Biezdrowie 2023